تخصص‌های ما

بازاریابی استراتژیک

بازاریابی استراتژیک

بازاریابی استراتژیک

طراحی نقشه راه دیجیتال، استراتژی های کلان بازاریابی آنلاین و برنامه بلند مدت اولین قدم هر برنامه بازاریابی دیجیتال است. این برنامه با توجه به استراتژی های کلان سازمان و گروه هدف در فضای آنلاین طراحی می شود. همکاری دو طرفه بین متخصصان ایده گران و سازمان مشتری، رسیدن به بهترین برنامه را تضمین می کند.

آنلاین برندینگ

آنلاین برندینگ

آنلاین برندینگ

ما در ایده گران، هویت دیجیتال سازمان شما را شکل می دهیم. این هویت در راستای هویت شکل گرفته سازمان و با توجه به شرایط خاص بازار آنلاین ایران و فعالیت دیگر رقبا تعیین می شود. این قسمت در ادامه برنامه بازاریابی استراتژیک سازمان و تکمیل کننده آن به شمار می رود و در واقع برنامه ریزی کلان را در یک سطح خرد تر و نزدیک تر به عملیات بازنویسی می کند.

مشاوره در حوزه الکترونیک

مشاوره در حوزه الکترونیک

مشاوره در حوزه الکترونیک

جدید بودن فضای دیجیتال موجب شده است که سازمان ها قابلیت های این فضا و به دنبال آن انتظاراتشان را درست نشناسند. مشاوران ما در این حوزه، تجربه خود در حوزه اینترنت را در اختیار سازمان ها قرار می دهند تا آنها ضمن آشنا شدن بیشتر با فضای آنلاین ایران، بتوانند تصویر بهتری از نیازها و انتظارات خودشان را ترسیم نمایند

کمپین-یکپارچه

کمپین-یکپارچه

کمپین-یکپارچه

کمپین های یک پارچه آنلاین، ابزار عملیاتی برنامه کلان بازاریابی است. این کمپین ها بر اساس برنامه استراتژیک بازاریابی و با توجه به اهداف ملموس و واقعی طراحی و پیاده سازی می شوند. اهدافی همچون تعداد بازدیدکننده، مدت زمان ماندن در سایت، تعداد ثبت نام ها و … معیارهایی هستند که در این کمپین ها برای سنجش موفقیت استفاده می شود.

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی، پدیده جدید فضای آنلاین هستند که قدرت تاثیر گذاری بالایی دارند. متخصصان ما در ایده گران؛بهترین راه کارها را برای بهره برداری حداکثری از این فضا با هدف ترسیم موفق برند اجتماعی سازمان در اختیارتان قرار می دهند

روابط عمومی آنلاین

روابط عمومی آنلاین

روابط عمومی آنلاین

ارتباط درست و هدایت شده با مخاطبین نهایی، از اصلی ترین اهداف هر سازمان پیشرو به شمار می رود. متخصصین ایده گران، برنامه ریزی حضور آنلاین شما را با توجه به استراتژی کلان مارکتینگ انجام داده و پس از تولید محتوا، با استفاده از کانال های مناسب، ارتباط مستقیم با گروه هدف نهایی را برقرار می کنند.

بازاریابی بر اساس محتوا

بازاریابی بر اساس محتوا

بازاریابی بر اساس محتوا

در جهان امروز بازاریابی آنلاین، محتوا حرف اول را می زند. تعیین استراتژی کلان محتوا، تولید آن با توجه به گروه هدف و در نهایت انتشار آنها در رسانه های مناسب اصلی ترین بخش این قسمت به شمار می رود

موتورهای جستجوگر

موتورهای جستجوگر

موتورهای جستجوگر

حضور در رتبه های بالای موتورهای جستجو گر -با کلمات کلیدی مناسب -تضمین کننده دسترسی به مشتریان اصلی و به وجود آوردن تراکنش های مناسب است. در ایده گران با توجه به کسب و کار مشتری، برنامه کلان بازاریابی و گروه هدف نهایی، برنامه ریزی SEO انجام و پیاده سازی می شود.